Lustra BDART GREEN MIRROR spełniają wymagania normy PN-EN 1036-1 oraz IOS-MAT 0088 firmy IKEA.

Dla zapewnienia jak najwyższej jakości oraz walorów estetycznych i użytkowych luster kontrolujemy parametry procesu technologicznego w sposób ciągły przy użyciu nowoczesnej aparatury pomiarowej i przemysłowych komputerów sterujących.

Posiadamy nowoczesne laboratorium w którym przeprowadzamy pełny zakres badań własności gotowego lustra. Pełny komplet badań wykonywany jest na każdej zmianie produkcyjnej dla każdej, 8-godzinnej partii wyrobów.

Są to w szczególności:

  • pomiar ilości nałożonego srebra,
  • pomiar ilości i grubości powłoki lakierniczej,
  • pomiar przyczepności powłoki lakierniczej – CROSS CUT TEST,
  • pomiar twardości powłoki lakierniczej wahadłem PERSOZA,
  • badanie odporności na korozję – CASS TEST,
  • badanie odporności na korozję – Condensation Water Test in constant atmosphere (HIGH HUMIDITY TEST).

Dla rozszerzenia zakresu badań, potwierdzenia zgodności z normami oraz weryfikacji naszych wyników, badamy okresowo nasze lustra w certyfikowanych laboratoriach zewnętrznych:

  • ITTC Shanghai,
  • Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Krakowie.

Laboratoria te oznaczają dla nas również zawartość ołowiu oraz współczynnik odbicia światła.