Nasze lustra są w pełni bezpieczne dla użytkowników. Wyeliminowaliśmy ołów wypełniając postanowienia Dyrektywy RoHS. Jako pierwsi na świecie, stosujemy lakier wodorozcieńczalny, nie zawierający rozpuszczalników organicznych i substancji rakotwórczych. Nasze lustra zawierają bezkonkurencyjnie najmniejsza zawartość ołowiu (poniżej 20 ppm). Spełniamy tym samym wymagania naszych największych klientów.

Produkcja luster BD Art Green Mirror jest zgodna z normą EN 1036 i oznaczona znakiem CE.

Fabryka jest w trakcie wdrażania programu mającego na celu recycling materiałów użytych do produkcji:

  • azotanu srebra,
  • chlorku palladu,
  • chlorku cynku.

Ekologiczne lustro BD Art Green Mirror będzie można rozpoznać po zielonej powłoce na rewersie oraz specjalnemu znakowaniu zawierającemu m in. nazwę firmy oraz produktu.