Polityka jakości - Ekologia - zdjęcie główne

Działamy ekologicznie przez:

  • Stosowanie technologii przyjaznych dla środowiska
  • Prawidłowe gospodarowanie odpadami
  • Racjonalizowanie materiałów wykorzystywanych do produkcji
  • Ochronę zasobów naturalnych - ograniczenie zużycia papieru i energii
  • Pozyskiwanie surowca drewna z legalnych źródeł
  • Aktywne zaangażowanie kierownictwa firmy w osiąganiu strategicznych celów środowiskowych

Polityka ochrony środowiska firmy jest znana i praktykowana przez wszystkich pracowników.