Polityka jakości - zdjęcie główne

Firma B.D. Art Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. nieprzerwanie istnieje na rynku od 1995 roku. W tym czasie zakład rozbudował się oraz zdobył kolejne rynki zbytu. Działania podnoszące tę wartość podejmowane są w celu zaspokojenia wzrastających i ściśle określonych oczekiwań klientów.

Zaufanie naszych klientów udało się zdobyć dzięki szczególnemu naciskowi na jakość oferowanych produktów.

Dla zapewnienia skutecznej realizacji Polityki Jakości w B.D. Art Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. wyznacza się następujące cele:

  • wdrożenie zintegrowanego systemu do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem ERP ASSECO,
  • ciągłe doskonalenie procesów produkcyjnych oraz ich monitorowanie poprzez wskaźniki wydajnościowe i jakościowe,
  • podnoszenie kwalifikacji personelu poprzez szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne.

Zobowiązuje się wszystkich Pracowników do angażowania się w osiąganie wyznaczonych celów i ciągłe doskonalenie skuteczności Polityki Jakości.

Polityka Jakości jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych stron.

Małkinia Górna, dnia 10.12.2012
Prezes Zarządu
Bogdan Pęski