Nasze szkła malowane spełniają wymagania normy PN-EN 1036-1 oraz IOS-MAT 0088 firmy IKEA.

Dla zapewnienia jak najwyższej jakości oraz walorów estetycznych i użytkowych produktu kontrolujemy parametry procesu technologicznego w sposób ciągły przy użyciu nowoczesnej aparatury pomiarowej i przemysłowych komputerów sterujących.

Posiadamy nowoczesne laboratorium, w którym przeprowadzamy pełny zakres badań własności gotowego produktu. Pełny komplet badań wykonywany jest na każdej dla partii wyrobów.

Są to w szczególności:

  • pomiar ilości i grubości powłoki lakierniczej,
  • pomiar przyczepności powłoki lakierniczej – CROSS CUT TEST,
  • pomiar twardości powłoki lakierniczej wahadłem PERSOZA.