Polityka jakości - Ekologia - zdjęcie główne

  • Certyfikat Listopad 2010
  • Zrównoważony wzrost gospodarczy w stosunku do otaczającego środowiska
  • Realizujemy globalnie przestrzegane standardy zrównoważonego rozwoju w różnych dziedzinach
  • Śledzimy standardy, które są przeznaczone do generowania korzyści ekologicznych, społecznych i ekonomicznych
  • Unikamy negatywnego wpływu na środowisko